https://giveasmile.me/wp-content/uploads/2023/11/beresheet2.jpg https://giveasmile.me/wp-content/uploads/2023/11/beresheet2-1.jpg

בראשית מבשלים לישראל

בעקבות הטרגדיה של 7 באוקטובר, יזמים צרפתים-ישראלים מתל אביב התגייסו במהירות לבשל ולחלק ארוחות ברחבי הארץ למשפחות מפונים ולנזקקים בארץ. עשרות מתנדבים מבשלים, אורזים ומחלקים את הארוחות הטעימות הללו בכל יום, בהתנדבות ועם המון אהבה.