סמייל

הפרויקט של ״עמותת סמייל״ ביחד עם משרד הרווחה, מיועד לסייע לנשים באזור רמלה/לוד, בעזרת ערכות בסיסיות לרווחה וטיפוח. הנשים מגיעות לרוב בלי כל מטען או חפצים אישיים ואנו רוצים לדאוג להן למינימום הבסיסי הנדרש לכל אישה. מקלט לנשים נפגעות אלימות נועד לנשים שאינן יכולות להישאר בבית מפאת סכנה פיזית או נפשית הנשקפת מצד בן זוגן. ברחבי הארץ פזורים מקלטים המספקים מענה מיידי ומקנים הגנה פיזית ביטחון נפשי לאישה וילדיה, באמצעות ליווי, תמיכה, טיפול סוציאלי, ייעוץ וייצוג משפחתי.

הפרויקט של ״עמותת סמייל״ ביחד עם משרד הרווחה, מיועד לסייע לנשים באזור רמלה/לוד, בעזרת ערכות בסיסיות לרווחה וטיפוח. הנשים מגיעות לרוב בלי כל מטען או חפצים אישיים ואנו רוצים לדאוג להן למינימום הבסיסי הנדרש לכל אישה. מקלט לנשים נפגעות אלימות נועד לנשים שאינן יכולות להישאר בבית מפאת סכנה פיזית או נפשית הנשקפת מצד בן זוגן. ברחבי הארץ פזורים מקלטים המספקים מענה מיידי ומקנים הגנה פיזית ביטחון נפשי לאישה וילדיה, באמצעות ליווי, תמיכה, טיפול סוציאלי, ייעוץ וייצוג משפחתי.

הפרויקטים של העמותה