סמייל

עמותת ״סמייל״ מקשרת בין החברה הישראלית ובין מגוון עמותות וגופים פילנטרופיים, תוך שימוש במשאבי הטכנולוגיה, פלטפורמה שמרכזת בצורה מאורגנת עמותות ופרויקטים לטובת הקהל, עם מגוון אפשרויות תרומה, מפשט את תהליך התרומה לקהל הרחב ונותן בטחון לציבור התורמים.

עמותת ״סמייל״ מקשרת בין החברה הישראלית ובין מגוון עמותות וגופים פילנטרופיים, תוך שימוש במשאבי הטכנולוגיה, פלטפורמה שמרכזת בצורה מאורגנת עמותות ופרויקטים לטובת הקהל, עם מגוון אפשרויות תרומה, מפשט את תהליך התרומה לקהל הרחב ונותן בטחון לציבור התורמים.

הפרויקטים של העמותה

The gift was bought 143 times