Smile Gift

סמייל הינה עמותה ללא מטרות רווח. סמייל פיתחה פלטפורמה של מתנות עם משמעות, כל מתנה היא תרומה לעמותה או מיזם חברתי לפי בחירה. המתנה נארזת בכרטיס ברכה מקסים שנשלח דרך הפלטפורמה עם המון אהבה.

סמייל הינה עמותה ללא מטרות רווח. סמייל פיתחה פלטפורמה של מתנות עם משמעות, כל מתנה היא תרומה לעמותה או מיזם חברתי לפי בחירה. המתנה נארזת בכרטיס ברכה מקסים שנשלח דרך הפלטפורמה עם המון אהבה.

הפרויקטים של העמותה