Nevet

נבט הינו ארגון ללא מטרות רווח שחרט על דגלו פתיחת הזדמנויות לחינוך עבור ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, על ידי סיפוק ביטחון תזונתי. מטרת העל של נבט היא לאפשר לתלמידים הסובלים מאי בטחון תזונתי להפיק את המרב מהמסגרת הבית ספרית, על ידי סיפוק הצרכים התזונתיים שלהם. לתפיסת נבט, חינוך הוא הדרך העיקרית ליצירת חברה בעלת ניידות חברתית, בה לכל פרט קיימת הזדמנות להוכיח את עצמו ולממש את ייעודו. בכדי שבית הספר יוכל למלא את תפקידו החינוכי נאמנה ולאפשר הזדמנות שווה לכל ילד וילדה במדינת ישראל, צרכיהם הבסיסיים ביותר של תלמידיו צריכים לקבל מענה איכותי ומידי. על כן, יזם ארגון נבט את פרויקט "סנדוויץ לכל ילד", במסגרתו מספק הארגון מידי יום סנדוויצ'ים טריים ומזינים לאלפי ילדים בכל רחבי הארץ לארוחת עשר. כיום, נבט הינו הארגון הארצי הגדול ביותר בתחום הזנת ילדים בבתי ספר ומספק מידי יום סנדוויצ'ים טריים ומזינים לכ-11,000 ילדים בכל רחבי הארץ, בלמעלה מ-250 בתי ספר ובמעל ל 100 רשויות מקומיות.

נבט הינו ארגון ללא מטרות רווח שחרט על דגלו פתיחת הזדמנויות לחינוך עבור ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, על ידי סיפוק ביטחון תזונתי. מטרת העל של נבט היא לאפשר לתלמידים הסובלים מאי בטחון תזונתי להפיק את המרב מהמסגרת הבית ספרית, על ידי סיפוק הצרכים התזונתיים שלהם. לתפיסת נבט, חינוך הוא הדרך העיקרית ליצירת חברה בעלת ניידות חברתית, בה לכל פרט קיימת הזדמנות להוכיח את עצמו ולממש את ייעודו. בכדי שבית הספר יוכל למלא את תפקידו החינוכי נאמנה ולאפשר הזדמנות שווה לכל ילד וילדה במדינת ישראל, צרכיהם הבסיסיים ביותר של תלמידיו צריכים לקבל מענה איכותי ומידי. על כן, יזם ארגון נבט את פרויקט "סנדוויץ לכל ילד", במסגרתו מספק הארגון מידי יום סנדוויצ'ים טריים ומזינים לאלפי ילדים בכל רחבי הארץ לארוחת עשר. כיום, נבט הינו הארגון הארצי הגדול ביותר בתחום הזנת ילדים בבתי ספר ומספק מידי יום סנדוויצ'ים טריים ומזינים לכ-11,000 ילדים בכל רחבי הארץ, בלמעלה מ-250 בתי ספר ובמעל ל 100 רשויות מקומיות.

הפרויקטים של העמותה

  • נבט

    כריך לכל תלמיד

    מתנה זו נקנתה 28 פעמים