בית חם לכל חייל

עמותת בית חם לכל חייל מסייעת לחיילים בודדים, לחיילים ללא עורף משפחתי ולחיילים נזקקים במצוקותיהם השונות. העמותה מחלקת שוברי קניית מזון וביגוד וציוד הדרוש לחיילים וללוחמים, ברשתות הקניה המובילות בארץ

עמותת בית חם לכל חייל מסייעת לחיילים בודדים, לחיילים ללא עורף משפחתי ולחיילים נזקקים במצוקותיהם השונות. העמותה מחלקת שוברי קניית מזון וביגוד וציוד הדרוש לחיילים וללוחמים, ברשתות הקניה המובילות בארץ

הפרויקטים של העמותה

The gift was bought 89 times