https://giveasmile.me/wp-content/uploads/2023/10/cartes-bis.jpg https://giveasmile.me/wp-content/uploads/2024/03/41-2.jpg

תמיכה באמהות שכולות

מטרת הפרויקט לתמוך באמהות שכולות שחוו אובדן קשה מנשוא. בשיתוף פעולה עם ביימי, אנחנו מעניקים שוברי מתנה המציעים טיפולים אלטרנטיביים בהתמודדות עם הכאב. המתנדבים שלנו בקשר ישיר עם האמהות, ומבטיחים לדאוג שהאמהות השכולות יקבלו תמיכה וטיפול.