https://giveasmile.me/wp-content/uploads/2023/10/cartes-bis.jpg https://giveasmile.me/wp-content/uploads/2024/03/42-2.jpg

תינוקות בזמן המלחמה

פרויקט המיועד לעזור למשפחות של לוחמים בחזית שנולדו להם תינוקות בזמן המלחמה.
בשיתוף עם עמותת ״תינוקות של החיים״ וחברת ביימי, מעניקים להורי התינוקות שלוחמים בחזית שוברי מתנה להקל מעט על הקושי הכלכלי והצרכים המיידים של התינוק שזה עתה נולד. התרומה שלך תוכל לעזור להקל על הורי התינוק שרק נולד בתקופה המאושרת בחייהם ובו זמנית הקשה כל כך בזמן המלחמה.