https://giveasmile.me/wp-content/uploads/2023/10/cartes-bis.jpg https://giveasmile.me/wp-content/uploads/2024/03/44-2.jpg

מחזקים את משפחות הלוחמים

בשיתוף פעולה עם הצבא, אנחנו מזהים משפחות לוחמים שמתמודדים עם קשיים משפחתיים, כלכליים או חברתיים. בשיתוף פעולה עם ביימי, מעניקים למשפחות שוברי מתנה לעזור ולחזק אותם בתקופה המאתגרת שאותה הם חווים בזמן המלחמה שיקיריהם בחזית.